Saturday, December 31, 2011

Sistem Pembelajaran Bahasa Inggeris Perlu Pendekatan Baharu


Assalamualaikum...
Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt dan junjungan Nabi Muhammad saw, Ammabaq...

   Usaha murni Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempertingkatkan tahap  penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar khususnya pelajar bumiputera adalah merupakan satu langkah yang terpuji. Subjek Bahasa Inggeris adalah merupakan satu subjek yang cukup penting. Namun bagi kebanyakan pelajar bumiputera kita terutamanya di luar bandar ianya cukup sinonim sebagai satu subjek yang fobia . Fenomena ini bukanlah merupakan suatu perkara yang baru, tetapi fobia ini telah berakar umbi sejak berzaman lagi. Istilah fobia inilah yang merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kemerosotan peratus  pencapaian Bahasa inggeris. 

   Telah berdekad lamanya isu kelemahan pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris ini wujud. Semenjak daripada tadika hinggalah ke tingkatan lima Bahasa Inggeris dipelajari, namun kemampuan pelajar kita dalam menguasai Bahasa Inggeris tidak pernah menampakkan perubahan yang ketara.   Pelbagai inisiatif telah dilakukan, namum nilai keberhasilannya tetap berputar pada skala yang sederhana hingga ke hari ini. Persepsi bahawa Bahasa Inggeris itu susah dan membosankan masih lagi menebal dalam diri pelajar yang sukar untuk diubah supaya mereka mempunyai satu minda yang positif terhadap Bahasa Inggeris. Selagi situasi ini tidak ditangani, maka selagi itulah permasalahan ini akan terus menjadi duri dalam daging dalam kita mencari jawapan kepada jalan penyelesaiannya.

   Penyelesaian kepada isu ini ialah sistem pembelajaran Bahasa Inggeris perlu kepada cara pendekatan yang baru. Sistem yang ada sekarang perlukan kepada penambahbaikan. Sistem pembelajaran Bahasa Inggeris sekarang secara keseluruhannya berfokuskan kepada penilaian peperiksaan yang memerlukan pelajar mesti belajar untuk lulus. Bab belajar inilah bukannya kegemaran para pelajar kita. Apatah lagi untuk belajar Bahasa Inggeris. Bermacam ragam pelajar kita apabila dikaitkan dengan deskripsi Bahasa Inggeris itu. Ada pelajar yang cemerlang, tetapi gred Bahasa Inggerisnya rendah. Ada juga yang gred Bahasa Inggerisnya bagus, tetapi tidak boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Inggeris. Terdapat juga yang boleh berbahasa Inggeris tetapi gred markahnya rendah. Paling malang sekali, pelajar yang lemah semua subjek termasuklah Bahasa Inggeris. Ketidakseragaman ini memberi erti bahawa sistem pembelajaran Bahasa Inggeris perlu kepada satu standard yang baru.

  Dunia globalisasi dan modenisasi sekarang ini menuntut umat manusia faham dan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris supaya kita tidak ketinggalan dalam arus rentak kemajuan moden. Faham dan boleh berbahasa Inggeris sebenarnya sudah memadai pada dunia sekarang ini. Tetapi dalam isu Bahasa Inggeris ini,  kita masih lagi terikat dengan sistem peperiksaan. Peperiksaan itu menjadi kayu ukur kepada tahap penguasaan Bahasa Inggeris seseorang itu. Lulus dengan cemerlang, maka bererti baguslah penguasaan Bahasa Inggeris seseorang itu. Tanggapan ini sebenarnya sudah tidak boleh diambil kira lagi pada masa kini.

   Pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah sekarang ini lebih menekankan kepada kemahiran menguasai grammar, sedangkan penguasaan asas Bahasa Inggeris itu sendiri masih lagi belum dapat dikuasai oleh pelajar. Mempelajari hukum Bahasa Inggeris inilah sebenarnya yang membosankan pelajar. Bagi pelajar, ianya amat susah untuk difahami. Secara tidak langsungnya, pelajar akan belajar ala kadar sahaja tanpa mereka sedari bahawa betapa pentingnya keperluan menguasai Bahasa Inggeris itu pada dunia hari  ini. Pembelajaran Bahasa Inggeris yang lebih kepada grammar ini hanyalah sesuai untuk pelajar bandar yang sudah fasih berbahasa Inggeris untuk mereka lebih mendalami Bahasa Inggeris.
  Kaedah pembelajaran Bahasa Inggeris perlu ditukar kepada satu bentuk pembelajaran yang baharu. Pembelajarannya mestilah lebih menjurus kepada kemahiran bertutur, mendengar dan memahami pertuturan Bahasa Inggeris itu sendiri. Modul pelajaran hendaklah menekankan kepada keupayaan pelajar untuk memahami pertuturan Bahasa Inggeris dan mampu untuk membalas balik pertuturan tersebut. Pembelajarannya hendaklah lebih kepada aktiviti perbualan seharian bagi memahirkan dan membiasakan murid untuk bertutur Bahasa Inggeris. Peperiksaannya juga mestilah mengambil kira keupayaan pelajar itu dalam memahami dan berbahasa Inggeris sebagai syarat wajib lulus peperiksaan. Dengan cara ini, pelajar akan terdedah kepada dunia pertuturan Bahasa Inggeris yang akan memberikan mereka keberanian dan keyakinan untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Maka ramailah nanti rakyat Malaysia yang boleh berbahasa Inggeris.

   Dunia pendidikan negara perlulah berani mengubah sistem pembelajaran Bahasa Inggeris yang ada pada masa sekarang ini, sekiranya benar-benar berhasrat untuk melihat generasi baharu yang mampu berbahasa Inggeris. Tetapi harus diingat, Bahasa Inggeris bukanlah pengukur kepada kemajuan sesebuah negara. Ianya tidak lebih hanya sekadar pelengkap kepada tuntutan kemajuan dunia globalisasi. Kemajuan yang dicapai akan lebih manis dan bermakna sekiranya kita mendaulatkan bahasa ibunda sendiri lebih daripada bahasa lain. Bahasa Jiwa Bangsa.

   Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.

Friday, December 30, 2011

IPTA Perlu Revolusi Baharu Untuk Bersaing Di Pentas Dunia.


Assalamualaikum...
Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt dan junjungan Nabi Muhammad saw, Ammabaq...

   Prestij universiti-universiti dari Amerika Syarikat dan United Kingdom terus mendominasi arus pendidikan perdana dunia. Kedudukan University of Harvard, University of Cambridge dan University of Oxford terlalu jauh ke depan dalam kemajuan dan kecemerlangan pendidikan. Keciciran universiti di Malaysia dalam mengejar penarafan prestij 200 universiti terbaik di dunia terus kempunan. Revolusi baharu dalam idea pendidikan tertinggi negara amat perlu bagi menghebahkan kepada seluruh dunia bahawa kualiti pendidikan di negara kita setaraf dan sehebat dengan universiti terbaik dunia yang lain.

   Sistem pendidikan universiti di Malaysia perlu kepada revolusi baharu. Corak pendekatan pembelajaran perlu diubah secara keseluruhannya. Sistem pembelajaran di universiti tempatan sudah ketinggalan dan tidak kompetitif untuk berdaya saing bagi pecambahan ilmu berkelas dunia. Dunia moden sekarang ini menuntut kita sentiasa berusaha memajukan diri untuk mencipta kelainan yang boleh membawa perubahan kepada kemajuan. Kehebatan intelektual sekarang ini diukur daripada segi penguasaan ilmu secara mutlak yang boleh diadaptasi untuk kemajuan dunia.

   Universiti terbaik dunia akan menjadi idaman setiap pelajar terbaik daripada seluruh pelusuk dunia. Setiap pelajar yang terbaik akan mempercayai bahawa mereka akan menjadi produk terbaik untuk dunia dengan belajar di universiti terbaik dunia. Universiti-universiti di Malaysia perlu bersedia melakukan perubahan yang besar sekiranya mempunyai cita-cita untuk muncul hebat di pentas ilmu dunia. Sistem pendidikan kita masih belum berani mencuba sesuatu kelainan dalam inovasi pendekatan pembelajaran , sedangkan negara barat sentiasa berusaha untuk melakukan sesuatu yang baharu dalam mencetuskan idea-idea baru dalam pentas ilmu moden.

   Idea yang boleh kita fikirkan bersama untuk memartabatkan universiti tempatan ke mata dunia ialah dengan mengubah cara pendekatan pembelajaran di universiti daripada pembelajaran yang lebih berteraskan teori kepada pembelajaran yang lebih menjurus kepada penyelidikan, praktikal dan R&D . Pendekatan ini akan memberikan banyak manfaatnya kepada universiti dan pelajar. Pelajar akan dapat mengembangkan teori kepada praktikal. Daripada praktikal, pelajar akan membuat penambahbaikan  sesuatu kajian melalui penyelidikan dan seterusnya pelajar akan dapat membuat sesuatu inovasi baru dengan membuat R&D. Pendekatan ini akan lebih memberikan pelajar inspirasi dan motivasi untuk memajukan diri dalam pelajaran. Pendekatan sekarang hanya tertumpu kepada penguasaan teori yang membosankan yang menyebabkan pelajar hanya belajar  secara ala kadar untuk lulus periksa sahaja. Inilah menyebabkan pelajar kita kurang berkualiti di pasaran. Pelajar kita terlalu disogok dengan teori dan "assignment". Ada pelajar yang hebat dengan teori melalui "assignmentnya", tetapi tidak mendapat pendedahan tentang kemajuan kepada teori itu dalam realiti dunia yang sebenarnya.  Bagi pelajar yang malas pula, mereka hanya perlu "copy and paste" sahaja bagi menyiapkan  "assignment" untuk dihantar kepada pensyarah. Inilah standard universiti kita dan pelajar kita untuk bersaing dengan universiti terbaik dunia. 

   Pihak universiti perlu menyediakan platform untuk pelajar memajukan diri. Saya mengemukakan beberapa contoh yang boleh kita fikirkan bersama. Sebagai contohnya bagi fakulti perniagaan, pelajar-pelajar haruslah dikehendaki berniaga pada setiap penghujung semester sebagai syarat wajib lulus kursus semester. Mereka diberikan modal untuk berniaga. Pelajar haruslah merancang perniagaannya sendiri secara berkumpulan dan harus memberikan keuntungan kepada fakulti. Jika rugi, mereka harus mengulang semula. Pelajar akan dikira lulus dengan cemerlang sekiranya mampu membawa keuntungan yang berlipat kali gandanya kepada perniagaan mereka. Keuntungan itu akan disimpan dan akan  diberikan kepada mereka untuk memulakan pernigaaan selepas tamat pengajian. Ini akan membuka minda pelajar untuk berfikir bagaimana untuk menjadi seorang peniaga yang berjaya. Secara tak langsung ianya dapat memberikan pendedahan sebenar tentang dunia perniagaan di luar sana.

   Setiap fakulti harus mempunyai medan praktikal keilmuan dan pusat R&D khas untuk pelajar. Kejuruteraan, sains, arkitek, teknologi maklumat, geologi, sains sosial, sains sukan dan sebagainya perlu kepada kaedah pendekatan yang baru bagi merentasi sempadan ilmu moden tanpa batasan. Sejarah telah membuktikan bahawa setiap kehebatan yang ada pada setiap tamadun itu adalah kerana tamadun itu berada selangkah di hadapan dalam kemajuan ilmu berbanding dengan tamadun yang lain.

   Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.

Wassalam.

Wednesday, December 28, 2011

Sekolah Perniagaan Asas Kepada Permulaan Transformasi Pembangunan Ekonomi Negara


Assalamualaikum...
Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt dan junjungan Nabi Muhammad saw, Ammabaq...

     Transformasi pembangunan ekonomi adalah merupakan  satu cita-cita besar negara dalam agenda pembaharuan ekonomi negara. Jika matlamat ini mampu dicapai, kemakmuran ekonomi negara akan dapat dikecapi oleh seluruh rakyat jelata. Rakyat akan dapat merasai kesenangan hidup dengan keupayaan menikmati skala pendapatan seisi rumah yang tinggi. Tetapi untuk merealisasikan cita-cita ini memerlukan sedikit idea yang bijak sebagai penjana utama ke arah kita membuka tirai transformasi ekonomi dengan acuan kita sendiri. Selain mengharapkan pelaburan asing, kita juga perlu mencari satu mekanisme yang kreatif untuk merancakkan lagi arus pembangunan ekonomi.

    Idea kepada asas transformasi pembangunan ekonomi ini ialah dengan mewujudkan Sekolah Perniagaan. Sekolah Perniagaan ini adalah merupakan satu platform terpenting dalam melahirkan generasi Malaysia yang minat berniaga. Perniagaan adalah satu indikator yang terpenting dalam menentukan taraf sesebuah negara itu dalam mengejar matlamat kuasa negara maju. Tapak yang kukuh adalah amat penting sebagai permulaan kepada pembinaan struktur pembangunan ekonomi negara, dan Sekolah Perniagaan inilah sebenarnya kekuatan kita dalam menggerakkan negara kepada sebuah negara berpendapatan tinggi.

    Berniaga adalah 9/10 punca rezeki. Ramai remaja kita yang tidak ditanam dengan minat berniaga, apatah lagi mendapat pendedahan tentang ilmu dunia perniagaan. Perkara inilah yang menyebabkan kaum bumiputera khususnya lebih suka makan gaji daripada berniaga. Ini menjadikan produk bumiputera tidak begitu kompetitif untuk menjadi bangsa yang maju. Sekolah perniagaan ini haruslah bermula daripada seawal usia 13 tahun. Pengisian pelajar diberikan keutamaan kepada remaja yang lemah dan sederhana pencapaiannya dalam akademik. Mereka ini harus diberikan asas perniagaan dan juga ilmu tentang perniagan. Pada sesi persekolahan waktu pagi mereka bersekolah seperti biasa. Selepas waktu persekolahan mereka harus keluar berniaga. Mereka harus berniaga dan harus mendapatkan keuntungan. Binalah Sekolah Perniagaan ini  di tepi jalan utama dan di sepanjang jalan utama pula dibina gerai-gerai jualan sebagai pusat perniagaan yang diuruskan oleh para pelajar. Wujudkan aktiviti perniagaan dan galakkan mereka supaya bersaing secara sihat untuk mencapai keuntungan maksimun. Keuntungan yang diperolehi akan dibahagi antara pihak sekolah dan pelajar. 
                
     Pembahagian keuntungan itu adalah satu insentif untuk menaikkan lagi semangat mereka, tetapi keuntungan itu perlu disimpan oleh pihak sekolah sebagai modal untuk mereka berniaga selepas mereka tamat pengajian. Mereka perlu dilatih untuk  berniaga dengan gigih sehinggakan mereka tidak mempunyai masa untuk berehat atau tidur. Cara ini akan melatih mereka sentiasa bekerja dengan lebih kuat sampai bila-bila. Mereka juga perlu ditarbiyahkan untuk menjadi seorang peniaga Islam yang beriman. Pasti mereka akan menjadi seorang peniaga yang baik dan akan dapat membantu melahirkan peniaga di bawahnya pula. 
              
     Secara kesimpulannya remaja dan belia kita kini ramai yang tidak mempunyai arah tuju. Pemikiran mereka masih lagi tertutup dan tidak berinspirasi dalam menyahut cabaran kerajaan untuk menuju sebuah negara maju. Kita perlu ubah sikap mereka dengan membantu mereka terlebih dahulu. Kita perlu sediakan platform untuk mereka semua. Kalau bukan kita yang mengubah mereka, mereka tidak akan berubah. Bila mereka tidak berubah, negara pun sukar untuk berubah menjadi sebuah negara yang maju. Kita perlu berbuat sesuatu untuk menjadikan mereka berbakat kerana setiap insan ciptaan Allah swt pasti mempunyai bakat yang tersendiri. Tetapi malangnya, mereka tidak dapat mengesan bakat yang ada apatah lagi menjadikan bakat mereka  sebagai satu aset kepada diri mereka sendiri.
   
Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.


Sekolah Bergerak Idea Tingkatkan Kecemerlangan Pendidikan Negara.

Assalamualaikum...Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt dan junjungan Nabi Muhammad saw, Ammabaq...


   Pendidikan adalah ukuran kepada kemajuan. Kemajuan sesebuah negara adalah lahir daripada kecemerlangan institusi pendidikan yang dapat  melahirkan produk modal insan kelas pertama. Menuju cita-cita mencapai status negara maju bererti kita harus memperkemaskan terlebih dahulu agenda pendidikan negara. Pendidikan yang cemerlang akan menggarapkan kepada wacana percambahan ilmu yang akan menjana perkembangan pemikiran untuk membentuk entiti sebuah bangsa yang maju. R&D  dan inovasi perlu diperhebatkan untuk menghasilkan tonik yang mujarab dalam melangkah gagah ke arah mutu pendidikan terbilang.

   Resolusi pertama ialah membasmi buta huruf pada angka sifar, disamping meningkatkan daya penguasaan ilmu oleh para pelajar. Tidak ramai pelajar kita yang cintakan ilmu kerana persekitaran yang wujud disekilingnya tidak begitu kondusif ke arah itu. Jadi, kita perlulah mewujudkan satu fenomena budaya cintakan ilmu supaya ianya akan menjadi satu trend baru kepada anak muda kita iaitu trend budaya membaca. Pembacaan akan dapat menggalakkan perkembangan minda yang akan mencetuskan pemikiran yang hebat dengan mempunyai pandangan yang jauh ke depan.

   Idea realistik yang boleh diguna pakai untuk permulaan kita kepada sebuah bangsa yang berilmu ialah dengan mewujudkan sekolah bergerak. Sekolah bergerak ini ialah sebuah bas yang diubahsuai dengan dilengkapi kemudahan pembelajaran yang sesuai untuk sebuah sekolah segera.  Sekolah bergerak ini akan bergerak ke kawasan pedalaman dan kampung-kampung untuk memberikan khidmat pendidikan secara tidak formal. Sekolah bergerak ini akan beroperasi pada hari minggu  dan hari tertentu untuk memberi tunjuk ajar, membimbing dan mendidik anak-anak yang tidak tahu membaca dan yang lemah dalam pelajaran. Guru khas diwujudkan untuk tujuan ini yang diberikan elaun istimewa untuk mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk mengubah masyarakat yang celik ilmu. Sekolah bergerak ini adalah juga merupakan perpustakaan bergerak untuk menjadi pusat sehenti menggalakkan masyarakat membaca. Sedikit ganjaran disediakan kepada anak-anak yang tidak tahu membaca dan yang lemah dalam pelajaran sebagai tarikan untuk menarik minat mereka membaca dan menuntut ilmu.

   Anak yang buta huruf dan anak yang lemah dalam pelajaran adalah berpunca daripada sikap keluarga itu sendiri yang tidak memberikan pendidikan awal kepada anak mereka di rumah. Apabila cukup umur tujuh tahun, anak ini dihantar ke sekolah dengan keadaan yang tidak tahu membaca. Tugas ini akan menjadi sukar kepada guru di sekolah untuk mengajarnya mengenal huruf kerana murid-murid yang lain telah mengenali huruf melalui pendidikan awal oleh ibu bapa di rumah. Kekangan masa dan bebanan kerja membataskan komitmen guru untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada murid tersebut. Jadi, sekolah bergerak ini adalah satu kaedah yang begitu relevan untuk memastikan anak-anak yang terbiar daripada kecaknaan ibu bapa terhadap pendidikan awal seawal umur 3,4 dan lima tahun untuk diajar membaca,menulis dan mengira seperti anak-anak yang ibu bapa mereka peka terhadap perkembangan pendidikan pada peringkat awal. Sekiranya insan yang terbiar pendidikannya ini diajar mengenal huruf dan angka pada peringkat awal pasti mereka akan melangkah ke alam persekolahan seperti murid yang lain yang telah dapat membaca dan mengira,sekaligus melancarkan proses P&P di dalam kelas.

   Pendidikan kita hari ini harus berani melangkah ke hadapan dengan mencuba idea yang baru untuk mencetuskan kecemerlangan institusi pendidikan negara. Kita masih lagi obses dengan cara pendidikan konvensional yang kurang efektif kepada perkembangan dunia pendidikan moden.  Mencita-citakan Malaysia sebagai sebuah negara maju menuntut kepada kemajuan pendidikan terlebih dahulu dengan seluruh isi bangsanya berilmu dan beramal untuk bergerak seiring menerokai Malaysia era maju. 

Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.

Punca dan Mekanisme Terbaik Dalam Menangani Isu Keruntuhan Moral Pelajar Sekolah

Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt Nabi Muhammad saw, Ammabaq...

   Isu displin dan keruntuhan moral pelajar sekolah adalah satu isu yang sentiasa tiada kesudahannya. Dari dulu hinggalah sekarang masalah displin, sosial, peradaban dan moral dikalangan pelajar sekolah  nampaknya semakin lama semakin menjadi-jadi hinggakan semua pihak buntu dalam mencari jalan penyelesaiannya. Ibu bapa, guru, masyarakat, NGO dan kerajaan harus sedar bahawa permasalahan ini perlu diatasi dengan segera kerana pelajar-pelajar sekolah ini perlu dilengkapkan dengan akhlak yang baik kerana mereka adalah aset yang terpenting dalam agenda kemajuan dan kemakmuran negara. Sekiranya isu ini terus berlarutan, ianya akan menyumbang kepada peningkatan indeks jenayah, sekaligus merugikan negara yang begitu memerlukan tenaga kerja golongan muda yang berwibawa dalam mendokong aspirasi pembangunan sosio-ekonomi negara.
 
   Punca kepada segala isu keruntuhan moral pelajar ini ialah kerana ramai pelajar kita yang tidak cukup solat lima waktunya. Malahan ada yang tidak pernah bersolat. Ada juga yang tidak tahu macam mana untuk bersolat. Yang paling mendukacitakan ialah ada antara mereka yang mana seluruh ahli keluarga mereka tidak pernah mengerjakan solat. Inilah permasalahan besar jawapan kepada isu keruntuhan moral pelajar sekolah. Solat itu adalah benteng diri kepada setiap manusia. Tetapi bila kita tidak sembahayang, benteng apa yang mereka ada untuk mempertahankan diri mereka daripada melakukan dosa dan kesilapan.

   Tidak perlulah kita sibuk membincangkan tentang permasalahan ini secara panjang lebar sehingga menjadi satu isu perdebatan di antara kita sekiranya pokok asasnya iaitu solat lima waktu sehari semalam itu terlepas pandang daripada benak fikiran kita. Bincanglah walaupun sampai ke kiamat, masalah displin pelajar tidak akan selesai sampai bila-bila selagi manusia itu tidak menyembah Allah dengan menyempurnakan solat lima waktu.

   Banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem sekolah di negara kita. Murid-murid di peringkat sekolah rendah dan menengah pada sesi petang sepatutnya diperuntukkan masa khas untuk solat secara berjemaah Zuhur dan Asar di sekolah. Apa yang berlaku di sekolah pada hari ini, murid-murid tidak dipaksa atau diwajibkan untuk bersolat. Hanya murid-murid yang memang kaki solat sahaja yang bersolat. Macam mana murid yang tidak bersolat? Jawapannya ialah murid ini akan terus lalai dan hanyut dalam kejahilan. Kejahilan inilah  sebenarnya yang telah mengundang seribu macam satu permasalahan kepada kita semua.

   Penyelesaian yang terbaik ialah pihak Kementerian Pelajaran perlu mencipta satu dasar baru dengan menjadikan solat Zuhur dan Asar sebagai jadual harian yang wajib di semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Apabila sahaja masuk waktu Zuhur dan Asar, semua murid, guru-guru ,pentadbir sekolah, kakitangan sokongan, tukang kebun, pekerja kantin dan  pengawal keselamatan wajib menyembah Allah swt secara berjemaah. Murid-murid yang ponteng harus didenda dengan seadil-adilnya. Peruntukkanlah masa setengah jam untuk setiap kali waktu solat. Janganlah kita beranggapan dengan peruntukkan waktu setengah jam untuk murid bersolat akan menganggu waktu P&P. Sebenarnya tiada apa yang merugikan. Murid-murid tidak akan bodoh sekiranya terpaksa mengorbankan masa P&P semata-mata kerana untuk solat berjemaah. Malah, murid-murid akan menjadi lebih mantap rohaninya yang akan memberikan mereka kekuatan untuk mereka berjaya di dunia dan akhirat.

   Semua pihak harus membuka mata tentang perkara ini. Mengapa harus kita perlu memerah otak untuk membincangkan tentang kebimbangan displin pelajar yang semakin tidak terkawal dengan pelbagai kesalahan sehingga menjerumus kepada jenayah, sedangkan punca dan langkah untuk mengatasinya adalah terlalu simple iaitu manusia hanya perlu bersembahayang untuk menjadikan Malaysia ini aman dan damai. Maka, sudah sampai masanya Kementerian Pelajaran perlu bertindak segera mencipta satu revolusi baru dalam agenda pendidikan negara. Selagi pelajar kita tidak  bangkit menyembah Allah, selagi itulah mereka akan terus lalai dan alpa tentang tanggungjawab mereka yang sebenarnya kepada agama, bangsa dan negara.

Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.

Tuesday, December 27, 2011

Modul Pembangunan Modal Insan Ke Arah Malaysia Yang Maju dan Makmur

Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt Nabi Muhammad saw, Ammabaq...

   Saya begitu tertarik dengan cadangan kerajaan untuk memperuntukkan dana yang berjumlah RM28b untuk pembiayaan pengajian rakyat Malaysia untuk peringkat pengajian tertinggi. Alhamdunillah, semua ini adalah suatu usaha yang amat baik. Tetapi harus diingat, kerajaan juga perlu menyuntik dana yang besar untuk pembangunan pendidikan rendah dan menengah bagi pemantapan modal insan sebagai produk masa hadapan negara. 

   Apa yang saya ingin kongsikan dengan pembaca yang budiman semua ialah pengukuhan asas yang diberikan kepada kanak-kanak dan remaja pada peringkat awal adalah amat penting sekali bagi membina potensi diri sebagai arah tuju keberlangsungan hidup mereka di masa hadapan. Cuba lihat permasalahan sosial yang berlaku pada hari ini. Puncanya ialah kerana asas didikan agama pada peringkat awal tiada sebagai jati diri mereka. Hidup mereka terabai dengan tiadanya kasih sayang, perhatian, tunjuk ajar dan bimbingan agama menyebabkan mereka mudah terjebak kepada kejahatan. Jadi, cetusan idea revolusi pendidikan yang bestari mampu mengubah permasalahan ini. Pendidikan adalah indikator terpenting dalam impian negara mencapai cita-cita negara maju. Sekiranya Malaysia tidak berani mengubah idea pendidikannya, signifikan kemajuan itu tidak akan mencapai erti yang sebenarnya khususnya bagi kaum bumiputera.

   Antara idea yang boleh difikirkan oleh kerajaan ialah mewujudkan SEKOLAH KHAS BERASRAMA VOKASIONAL. Sekolah ini hanya adalah untuk diisi oleh murid yang lemah dan sederhana dalam pelajaran. Kriteria lain juga ialah murid yang miskin dan berpendapatan sederhana, keluarga yang kacau-bilau dan bermasalah serta keluarga yang tidak mempunyai matlamat hidup bagi anak-anak mereka khususnya di luar bandar. Pengambilan pelajar ini bermula daripada tingkatan satu lagi. Mereka hendaklah ditempatkan di sekolah khas ini dengan diberikan pendedahan asas tentang dunia vokasional. Mereka diwajibkan tinggal di asrama dan mereka harus diajar untuk hidup berdikari. Pembelajaran hanya melibatkan subjek yang perlu sahaja seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Islam. Jangan dibebankan mereka dengan mereka dengan banyak subjek, kerana mereka ini tidak minat belajar. Modul pelajaran mereka hanya tertumpu kepada bidang vokasional 90%. Mereka hendaklah diajar untuk bekerja keras. Pengisian agama perlu diberikan penekanan utama seperti tidak meninggalkan solat, mempelajari ilmu agama dan mampu untuk menjadi imam. Elaun khas perlu diberi kepada mereka sebagai suntikan motivasi untuk mereka terus memajukan diri. Pembelajaran mereka bukan hanya setakat daripada tingkatan 1- 5 sahaja, tetapi peluang untuk menyambung pelajaran harus diberikan kepada mereka.

   Di sekolah khas ini juga mereka harus didedahkan dengan dunia perniagaan. Pelajar harus diajar cara untuk berniaga supaya mereka mendapat pendedahan tentang pemasaran perniagaan. Pelajar harus diwajibkan memasarkan hasil vokasional mereka dan mesti mencapai target jualan sebagai syarat lulus peperiksaan tahap akhir. Selepas tamat belajar, para pelajar diberikan peluang pekerjaan sebagai mencari pengalaman bekerja. Selepas itu mereka harus diberikan modal untuk berniaga secara kecil-kecilan. Pendedahan ini semua amat penting bagi melahirkan kualiti standard pelajar yang bermutu dan berwibawa. Dengan adanya idea seperti ini, ianya pasti akan mengubah cara dan gaya hidup rakyat Malaysia kepada masyarakat yang bekerja kuat, berpandangan jauh, berdaya saing dan yang penting mempunyai sahsiah yang baik.

   Rakyat kita hari ini malas bekerja dan hanya inginkan jalan yang mudah untuk senang. Sedangkan bukan senang untuk senang. Fenomena ini lebih parah lagi apabila manusia telah hilang pedoman sehingga sanggup melakukan jenayah semata-mata kerana mahukan wang. Daripada manakah punca masalah ini? Jawapannya ialah kerana didikan semasa kecil mereka tidak kena.Faktor utama ialah mereka tidak sembahayang kerana keluarga mereka tidak sembahayang dan mereka tidak pula diajar sembahayang. Mereka juga dibiarkan untuk membuat keputusan sendiri. Maksudnya ibu bapa dan keluarga tidak mempedulikan segala keputusan yang telah diambil oleh anak mereka. Kalau mereka kata tidak mahu ke sekolah, maka mereka tidak akan ke sekolah. Maka bermulalah permasalahan sosial dalam hidup mereka. Mereka ini biasanya tidak tahu apa itu matlamat hidup kerana mereka tidak dibimbing untuk mempunyai matlamat hidup mereka sendiri. Daripada situlah bermulanya punca masalah jenayah di kalangan masyarakat kita. 

   Jesteru itu. peranan kerajaan amat penting dalam hal ini. Murid-murid yang bermasalah harus dikesan daripada awal bermula pada umur 12 dan 13 tahun lagi. Ambil mereka ini dan tempatkan mereka ini di Sekolah Khas Berasrama Vokasional ini. Berikan mereka kemahiran vokasional kepada mereka secara 90% dan hanya 10% pelajaran teras kepada mereka. Tanggung makan minum, pakaian dan tempat tinggal mereka. Berikan elaun sebagai galakan dan peransang kepada mereka. Bimbing mereka dengan santapan rohani untuk sentiasa mengingati Allah swt. Jadikan solat 5 waktu sebagai syarat utama lulus pelajaran di sekolah tersebut. Tunjukkan mereka jalan matlamat hidup agar tahu untuk menentukan hala tuju hidup mereka sebagai seorang insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah diharapkan cara ini dapat menjadikan rakyat Malaysia yang maju bukan sahaja dalam bidang ekonomi, tetapi minda rakyat Malaysia berkelas dunia.

   Kerajaan mampu untuk memperbetulkan semua ini, malah kerajaan akan mampu mengubah senario ini sekiranya kita bijak merangka pelan pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. Binalah sekolah khas ini di seluruh negeri di Malaysia ini. Walaupun ianya melibatkan modal yang besar, tetapi pulangannya akan memberikan keuntungan yang berlipat kali ganda. Negara akan dapat mengurangkan perbelanjaan menanggung penagih dadah, kos makan minum penjenayah, kerosakan dan kecurian harta benda, rasuah, penyelewengan, penipuan, kegiatan haram dan berjutaaan ringgit lagi akibat angkara jenayah. Bila negara aman, rakyat berdaya saing dan berkemahiran serta daya minda berkelas dunia, pintu rezeki negara akan mencurah-curah dengan kebanjiran para pelabur dalam dan luar negara. Kerajaan dan khususnya Kementerian Pendidikan harus berani tampil dengan idea-idea yang moden yang lebih berpandangan jauh. Selagi kita sibuk dengan idea-idea yang lapuk dan idea-idea luar yang belum tentu lagi bagus, maka selagi itulah kita tidak akan mampu untuk bersaing dengan dunia luar. Malah, kita akan terus bergantung kepada dunia luar untuk meneruskan survival ekonomi kita tanpa mempunyai maruah sendiri untuk membina kekuatan di atas kaki sendiri.

Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.

Pembangunan Pendidikan Awal Teras Kegemilangan Masa Depan Negara

Assalamualaikum...Bismillahirahmanirahim....
Segala puji-pujian ke atas Allah swt dan junjungan Nabi Muhammad saw, Ammabaq...Pendidikan adalah keperluan wajib kepada tamadun manusia. Penguasaan pendidikan yang lemah, kadar buta huruf yang tinggi dan sistem pendidikan yang tidak sesuai mengikut peredaran masa menjadi intipati utama kepada kemunduran ekonomi,peradaban sosial,kebudayaan dan intelektual bagi sesebuah tamadun bangsa itu.

   Melihat kepada situasi negara kita sendiri, kadar buta huruf itu masih ada lagi, wal hal kita sudah membangun begitu pesat. Masih ramai lagi murid yang tidak tahu membaca dan menulis apabila berada di tahun satu, terutamanya di luar bandar. Ini memberikan gambaran bahawa murid-murid ini tidak diberikan pendedahan ilmu asas tentang membaca dan menulis di rumah oleh keluarga mereka. Antara faktor kepada fenomena ini ialah keluarga yang miskin,keluarga yang tidak mementingkan pelajaran,keluarga yang terumbang-ambing dan memang keluarga itu keluarga yang buta huruf. Apabila tidak mendapat pendidikan secara asas di rumah, maka menjadi satu kesusahan kepada murid itu sendiri apabila melangkah ke alam persekolahan. Guru-guru terpaksa bekerja keras untuk mengajar mereka mengenal huruf. Proses pembelajaran ini memakan masa yang lama dan ada juga yang masih belum boleh membaca walaupun berada di tahap dua persekolahan. Keadaan ini amat menyedihkan kepada murid-murid yang tidak bersalah ini yang menjadi mangsa kepada permasalahan ini.

   Saya mencadangkan  agar kerajaan khususnya di bawah  Kementerian Pelajaran membuat satu revolusi baru di dalam dunia pendidikan dengan mengambil satu inisiatif menjadikan pendidikan awal sebagai dasar utama kepada kecemerlangan pendidikan. Pihak kementerian haruslah mewujudkan satu badan khas yang bertanggungjawab melaksanakan peranan menghapuskan masalah  buta huruf kanak-kanak. 

   Idea yang paling praktikal yang boleh dilaksanakan ialah dengan mencari kanak-kanak seawal 4 tahun yang terbiar yang bermaksud kanak-kanak yang tidak diberikan kepentingan pendidikan akibat oleh tekanan hidup keluarga kerana kemiskinan , keluarga yang tidak sedar tentang kepentingan pendidikan  dan keluarga yang bermasalah khususnya di luar bandar. Kanak-kanak ini haruslah ditempatkan di satu sekolah khusus yang berasrama penuh dan kanak-kanak ini dijadikan sebagai anak angkat kementerian, barulah kanak-kanak ini akan dapat mengenal apa itu A, B,C dan 1,2,3. Hidup mereka juga akan pasti lebih teratur, kemas, bersih dan yang penting mereka mempunyai cita-cita.

   Dunia pendidikan hari ini haruslah mempunyai inovasi yang pintar untuk mengorak langkah dalam membantu negara mencapai negara maju. Harus diingat bahawa pendidikan adalah teras utama kepada jatuh bangunnya sesebuah tamadun itu. Bangsa yang maju ialah bangsa yang cerdik. Semoga dunia pendidikan tanah air akan terus berkembang dengan pesat dengan idea-idea yang baharu dan perancangan-perancangan yang hebat dalam menjadi nadi utama kepada penggerak kemajuan negara.

Sesungguhnya yang baik itu datang daipada Allah swt dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Wallahualam.